CERTYFIKOWANE LABORATORIUM ECDL na ATH

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Katedra Inżynierii Produkcji

l

nauczyciel

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej posiada dwa certyfikowane laboratoria ECDL, w których mogą odbywać się egzaminy: ECDL Core/Start/Base/Standard, ECDL Advanced, ECDL CAD oraz ECDL WebEditing. Laboratoria mieszczą się
w budynku A na parterze: sala A15
oraz A17 Katedry Inżynierii Produkcji.

Więcej Informacji na temat Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych: (między innymi: cennik, sylabusy, przykładowe testy) można znaleźć na stronie głównej ECDL pod adresem: www.ecdl.pl

UWAGA: Przed przystąpieniem do egzaminu należy utworzyć konto w systemie egzaminacyjnym ECDL na www.eecdl.pl. Aby przystąpić do egzaminu należy skontaktować się z jednym z egzaminatorów ECDL. Egzaminator musi przynajmniej 72 godz. przed egzaminem zarezerwować termin w systemie egzaminacyjnym ECDL.

Aktualności


Laboratorium ECDL na ATH


Egzaminatorzy ECDL na ATH


ECDL a projekt "ATH Łączy"


Strona główna ECDL


Jak zdać egzamin ECDL?


 

 

 

AKTUALNOŚCI

bullet

Rozpoczyna się piąty (ostatni) etap rekrutacji na egzaminy ECDL (ECDL Core, ECDL Advanced - Excel oraz ECDL CAD) finansowane w ramach projektu ATH ŁĄCZY – droga do wspólnego celu  gospodarki opartej na wiedzy.

Czas trwania rekrutacji: (Etap V 2015): 06.03.2015 do 26.03.2015

Zasady rekrutacji: Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin organizacji i przeprowadzania egzaminów ECDL do pobrania w sekcji: Egzaminy ECDL na stronie projektu www.athlaczy.ath.bielsko.pl

bullet

Od 1 października 2011 roku obowiązuje nowy cennik ECDL. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i akademickiego zrekompensowano uczniom i studentom wzrost cen spowodowany wprowadzeniem przez władze państwowe podatku VAT na usługi edukacyjne. Z aktualnym cennikiem certyfikacji ECDL można zapoznać się na stronie www.ecdl.pl

bullet

Rekrutacja na egzaminy ECDL (ECDL Core, ECDL Advanced Excel oraz ECDL CAD) finansowanych w ramach projektu ATH ŁĄCZY – droga do wspólnego celu  gospodarki opartej na wiedzy.

Kogo dotyczy: studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (wszystkie specjalności, studia stacjonarne I i II stopień)

Zasady rekrutacji: Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin organizacji i przeprowadzania egzaminów ECDL do pobrania w sekcji: Egzaminy ECDL na stronie www.athlaczy.ath.bielsko.pl

Liczba miejsc:

Etap

I: 2011

II: 2012

III: 2013

IV: 2014

V: 2015

ECDL Core

10

10

10

10

10


ECDL Advanced (Excel)

10

10

10

10

20

ECDL CAD

5

5

5

5

30

bullet

W latach 2011 - 2015 studenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (wszystkie specjalności, studia stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopień) będą mogli przystąpić  do egzaminów ECDL refundowanych w ramach projektu: ATH ŁĄCZY – droga do wspólnego celu  gospodarki opartej na wiedzy. Więcej informacji będzie można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.athlaczy.ath.bielsko.pl

© 2015 Katedra Inżynierii Produkcji - Wszystkie prawa zastrzeżone